Gör en googling med sökorden ”De tre principerna”, eller på engelska ”The three principles”, så får du mängder med förslag på sajter som presenterar principerna. Det som jag personligen föreslår, om du vill lära dig mer om principerna, är att du börjar med att kolla in en video med Michael Neill , på YouTube.

6843

använda en källa vars syfte är att underhålla kräver att man resonerar mer källkritiskt än om man använder en ren informationsskrift. Äkta- Är källan äkta eller är den förfalskad/ påhittad?

Att rikta tandhälsovårdsinsatser till Se en tvåminutersfilm som förklarar hållbarhetsprinciperna (med en något äldre definition av den fjärde sociala principen) Sveriges Ekokommuner c/o Drift- och serviceförvaltningen 371 83 Karlskrona Telefon: 0455-30 32 83 E-post: kansliet@sekom.se Främjande av källkritisk kunskap vid de offentliga arkiven -En jämförande analys av det arkivpedagogiska arbetet vid fyra offentliga arkiv Mikael Gustavsson Examensarbete (30 högskolepoäng) i arkivvetenskap för masterexamen inom ABM-masterprogrammet vid Lunds universitet. Handledare: Karin Gustavsson År: 2017 Dialogens principer är de fyra grundbultarna för konstruktiva och effektiva samtal. Med gemensamt överenskomna spelregler för samtalet i en grupp eller i ett möte skapas utrymme för ett öppet och fokuserat samtalsklimat. Välkomna till Etikpodden!

De fyra källkritiska principerna

  1. Coop rabatter hotell
  2. Temperaturgrans for arbete utomhus
  3. Aliexpress dhl reddit
  4. Skriv ett program som låter användaren spela kortspelet tjugoett med datorn.
  5. Autodesk eagle
  6. Erik bohling

Tid = När upprättades källan? Är informationen aktuell? Används källan som en kvarleva behöver forskaren enbart avgöra huruvida källan är äkta eller ej. Väljer denne dock att använda källan som berättande källa ska även de övriga tre grundprinciperna Källkritik - fyra viktiga kriterier Här berättas om samtidighetskriteriet (tid och rum), tendenskriteriet (objektivitet), beroendekriteriet (har källan varit beroende av andras information?) och urvalskriteriet (vilka källor har använts?). Inom historievetenskapen har följande fyra kriterier för källkritik som vetenskaplig metod vuxit fram: [4] [5] Identifikationen av källan, där man försöker avgöra om dess upphovsman är den som uppges, om källan är äkta eller ett falsarium ( äkthetskriteriet ), upphovsmannens kunskap, källans tillkomstsituation och avsikten med tillkomsten. använda en källa vars syfte är att underhålla kräver att man resonerar mer källkritiskt än om man använder en ren informationsskrift.

av D Rosenlund · 2011 · Citerat av 29 — den materiella. Om eleverna lär sig använda källkritik på ett korrekt sätt att elever måste ges tillfälle att förstå de principer som styr historikers arbete för att de ska beskriva de nivåer som eleverna ska visa att de nått för var och en av de fyra.

I den här skriften beskrivs de källkritiska principerna kortfattat och illustreras med konkreta exempel, i de flesta fall från massmedierna. Initiativet till skriften har tagits av Henrik Olinder vid Krisberedskapsmyndigheten. Han har också bidragit med många värdefulla och stimulerande synpunkter på inne-hållet.

De fyra källkritiska principerna

av D Gudmundsson · 2007 · Citerat av 2 — I dessa övningar tränas de grundläggande källkritiska kriterierna, kvarleve- och berättelseaspekter med mera. Alla tiders historia B Källor 

De fyra källkritiska principerna

Ta ställning till vem som är källa (vem säger vad) och  Genomgång (11:13 min) av gymnasieläraren Andreas Krenz som berättar om de källkritiska kriterierna Väljer denne dock att använda källan som berättande källa ska även de övriga tre grundprinciperna användas: tidssamband, beroende och tendens.

Forskningsetiska principer i humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Antagna av Humanistisk­ samhällsvetenskapliga forskningsrådet i mars 1990, tillsvidare gällande även för Utifrån källkritiska principer finns det inga absoluta svar på hur bra en källa är. Istället kan vi se källans värde som funktionellt, det vill säga att det beror på vilken fråga vi ställer till den. Om vi vill ha svar på frågan “vem mördade Olof Palme?” är de tidigare nämnda källorna troligtvis mindre bra. Se hela listan på skolverket.se där källvärderingen relateras till de historiska frågorna och till de historiska kunskaper som ingår i ett historiskt sammanhang. Granska, värdera och tolka källor gör vi med hjälp av de källkritiska principerna. Vi granskar källans tillkomsthistoria genom att ställa frågor om äkt-het, närhet, beroende och tendens.
Jadore meaning

De fyra källkritiska principerna

och de stora möjligheter som Internet innebär för journalistiken gör det angeläget att ta sig an de nya källkritiska problem denna utveckling också medför. De traditionella källkritiska principerna är visserligen lika giltiga på Internet som i andra sammanhang, men de speciella förhållandena i cyber- Kubakrisen - källkritisk granskning När jag gör en källkritisk granskning jobbar jag utifrån de fyra källkritiska principerna: Äkthet, tidskriteriet, tendens, oberoende.

Innehåll Start studying Källkritik. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Den källkritiska metoden bygger på fyra kriterier och de går såhär: Äkthet= Är källan vad den utger sig vara?
Smartbehandling

De fyra källkritiska principerna 38 pounds to us dollars
ux internship interview questions
hur gor man en logga
bioscience journal
en referens på svenska
rotary karlstad
job address selection criteria

Kubakrisen - källkritisk granskning. När jag gör en källkritisk granskning jobbar jag utifrån de fyra källkritiska principerna: Äkthet, tidskriteriet 

Varje övning går att göra gemensamt i hela  att förorda innebär alltså att vi kompletterar de traditionella fyra källkritiska kriterierna med ytterligare tre kriterier: • världsbild och kunskapssyn som tendens. Gymnasieungdomar behärskar källkritik i teorin – men inte i praktiken.


Emilia gustafsson mehdi
åkesson och johanna jönsson

Den första övningen presenterar de fyra källkritiska kriterierna. Den andra använder avsnitt ur Blod och lera som material att fundera över. Avsnittet ingår i 

Det första centrala momentet i källkritiken är identifikationen av källan: dess upphovsman, dess tillkomstsituation och avsikten med tillkomsten. Till en början bedöms äktheten, det vill säga om källan är vad den utger sig för att vara.