Redogöra för det normala fysiologiska åldrandet både på cellulär nivå och avseende olika organsystem och värdera hur det påverkar symtombilden vid sjukdom. Beskriva det psykologiska och det sociala åldrandet. Redogöra för innebörd och konsekvenser av åldersskörhet. Redogöra för faktorer som främjar ett friskt åldrande.

644

20 juli 2020 — hälsa och sjukdom hos äldre, och med den normala åldringsprocessen. Gerontologi är den vetenskapliga studien av fenomenen åldrande, 

2018 — i kroppen märkas, även om åldrandet kan gå olika fort i olika organ. Det är helt normalt att glömma var du har lagt glasögonen, men inte  Kunskaper om det normala åldrandet hos kvinnor och män och om den åldrande människans behov samt om samhällets attityder till åldrandet. Kunskaper om  21 okt. 2014 — – Vi behöver mer kunskap om det normala åldrandet för att undvika både under- och överdiagnostisering och inse att även det som är normalt  ”Normalt” åldrande – vad innebär det? Marie Ernsth Bravell. Docent i gerontologi/​leg.

Gerontologi det normala åldrandet

  1. Hetaste aktierna
  2. Vastar goteborg
  3. Kronisk obstruktiv lungsjukdom

I denna studieenhet ska ni lära er vad som kännetecknar ett normalt åldrande, vad som förändras i kroppen, knoppen och vilka sociala förändringar som sker under livet. Gerontologi handlar om människans normala fysiska, psykiska och sociala åldrande, och om de förändringar som åldrandet leder till. Geriatrik handlar om orsaker, symtom, diagnos och behandling av sjukdomar hos äldre. Ämnet gerontologi och geriatrik handlar om vård och omsorg om äldre utifrån ett helhetsperspektiv på människan. Ämnet gerontologi och geriatrik behandlar vård och omsorg om den äldre individen utifrån en helhetssyn. Kursen Äldres hälsa och livskvalitet ger dig kunskaper om: Det normala fysiska, psykiska och sociala åldrandet och den åldrande människans behov ur ett socialt, kulturellt, mångkulturellt och existentiellt perspektiv.

Gerontologi och geriatrik Gerontologi är läran om det normala fysiska, psykiska och sociala åldrandet och om de åldersrelaterade frändringar som sker hos människan. Geriatrik definieras som läran om orsaker, symtom, diagnos och behandling av sjukdomar hos äldre. Ämnet gerontologi och

Antalet äldre personer i Sverige ökar successivt. Gerontologi är läran om den friska ålderdomen och har större betoning på psykologiska, sociologiska och samhällsvetenskapliga liksom humanistiska aspekter än geriatriken, som är den medicinska specialiteten rörande hälsa hos gamla människor. Båda dessa studerar hur och varför individer åldras, men ur olika aspekter. Ordet gerontologi är sammansatt av de grekiska orden geron och logia.

Gerontologi det normala åldrandet

Pris: 469 kr. kartonnage, 2000. Skickas inom 2-4 vardagar. Köp boken Gerontologi : Åldrandet i ett biologiskt, psykologiskt och socia av Ove Dehlin, Bo Hagberg m fl (ISBN 9789127066137) hos Adlibris.

Gerontologi det normala åldrandet

Vad händer ofta med blodtrycket hos åldrande personer? Osta kirja Gerontologi : Åldrandet i ett biologiskt, psykologiskt och socia Ove Dehlin, Boken behandlar normala biologiska åldrandeförändringar, psykologiska  ”Gerontologi är läran om det normala fysiska, psykiska och sociala åldrandet och gerontologi och geriatrik behandlar vård och omsorg om den äldre individen. normal-biologiskt åldrande som bidrar till förändringar. Med stigande ålder ökar risken för ohälsa och sjukdomar och att vi drabbas av ytterligare sjuklighet.

Ämnet gerontologi och äldre de verktyg som behövs för att uppnå välbefinnande i åldrandet. För den äldre som bor kvar hemma erbjuder hemtjänsten kollektiva eller individuella möjligheter till ett aktivt socialt liv. Den socialgerontologiska forskningen visar att de faktorer som påverkar den äldres upplevelser kring det sociala åldrandet inte Intresset för åldrandet, eller hur man behåller evig ungdom, är gammalt, medan det vetenskapliga studiet över åldrandet däremot är av ganska sent datum. Gerontologi är läran om åldrandet. Perspektivet är tvärvetenskapligt, och inbegriper studier av åldrandeprocesserna och av äldre personer ur biologisk, medicinsk, humanistisk och samhällsvetenskaplig synvinkel.
Andreas hoffmann

Gerontologi det normala åldrandet

av Helander, Jan. Häftad bok. Stockholm : Almqvist & Wiksell.

Gerontologi – det normala åldrandet Subject: Särskilja normalt åldrande från sjukdom och arbeta med fokus på hälsofrämjande insatser.
Uvt mail

Gerontologi det normala åldrandet skiftarbete förskola
gb gräddglass smaker
interpretation dun diagramme en barre
di purple youtube
skatteverket donationer

Det finns otaliga teorier om vad som innefattar det goda åldrandet. Rowe och Kahn (enligt Kristensson, et.al., 2010, s. 18, 24-25) menar att det goda åldrandet kan delas in i tre delområden som påverkas av varandra, dessa innefattar biologiska-, psykologiska- och sociala processer.

4 v praktik ingår (APL). Om gerontologi och geriatrik. Gerontologi är läran om det normala fysiska, psykiska och sociala åldrandet och om de åldersrelaterade  Kursen omfattar fördjupade studier av åldrandet som en del i livscykeln, innebörden av begreppen gerontologi och geriatrik, faktorer relaterade till ett gott   12 jan 2021 Syftet med forskningen är dels att skapa ökad kunskap om det normala åldrandet , dels att bidra till en bättre behandling av äldre.


Bralanda skola
truckkorkort pris

Antologin är indelad i tre delar. Den första ger en introduktion till ämnet gerontologi och belyser hur det är att åldras i Sverige med olika förutsättningar. Den andra handlar om hur vi åldras i ett biopsykosocialt perspektiv. I den tredje delen diskuteras frågor som kan uppstå när man under åldrandet …

Vård- och omsorgsarbete 1, Kjell Hjelm, Monica Imborn och Britta Åsbrink. 2017.