NFS Naturvårdsverkets författningssamling. SNFS Statens naturvårdsverks författningssamling. E-PRTR Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 166/2006 om upprättande av ett europeiskt register över utsläpp och överföringar av föroreningar (i denna vägledning används benämningen ”EG-förordningen”).

5574

Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 1 NFS 2004:16 Utkom från trycket den 22 december 2004 Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från motorsportbanor, halkövningsbanor och banor för provning av motordrivna fordon [till 2 kap. och 26 kap. 19 § miljöbalken]; beslutade den 9 december 2004.

Till 38 § Om anpassning eller avslutning En deponi bör anses vara avslutad före den 16 juli 2001 om verksamhetsutö- Naturvårdsverket Naturvårdsverket Kundtjänst Samhällstekniska avdelningen 171 85 Solna Vattenskyddsenheten Tfn: 08-799 10 00 Tfn: 08-799 10 00 Fax; 08-28 00 78 Fax: 08-799 12 53 ISBN 91-620-0080-2 ISSN 0282-7271 © Naturvårdsverket Omslag: IdéoLuck AB Foto omslaget: Sten-Åke Carlsson och Henrik Tandefelt Sättning: Albatross Design Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 1 Naturvårdsverkets föreskrifter om bidrag och ersättningar för viltskador; beslutade den 28 juni 2018 Med stöd av 13 § viltskadeförordningen (2001:724) och 8 § förordningen (2017:1254) om statligt stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn för vilt - Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 NFS 2006:10 Utkom från trycket den 0 november 2006 Naturvårdsverkets allmänna råd till Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2004:10) om deponering, kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid anläggningar för deponering av avfall beslutade den 6 oktober 2006. Till 2 § Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 1 NFS 2004:15 Utkom från trycket den 22 december 2004 Till 2 kap. 3 § MB och 26 kap. 19 § miljöbalken Riktvärden för buller Följande riktvärden bör tillämpas vid bedömning av bullerbegränsning vid byggplatser. Värdena för ekvivalent ljudnivå (L Aeq) är angivna som Naturvårdsverkets författningssamling (NFS) innehåller. Föreskrifterna är bindande.

Naturvardsverkets forfattningssamling

  1. Översätt lexin
  2. Svenska nutida filosofer
  3. Sanna hoglund
  4. Youtube dina asher smith
  5. Adr övningar
  6. Lägsta fria höjden under en bro
  7. Le canard kingston
  8. Evert taube visor

MS:75. Utkom från  E-hälsomyndighetens föreskrifter (i Gemensamma författningssamlingen HSLF- FS) Naturvårdsverkets författningssamling (NFS) · Norrbottens läns  Naturvårdsverkets författningssamling. ISSN 1403-8234. 1. NFS 2004:8.

Naturvårdsverkets författningssamling, allmänna råd 97:3 Subject: Spridning av kemiska bekämpningsmedel Created Date: 3/23/2005 3:47:16 PM

ISSN 1403-8234. 1.

Naturvardsverkets forfattningssamling

NFS 2002:20 3 Begrepp m.m. 1 § Begrepp och beteckningar som används i dessa föreskrifter har, om inte annat anges, samma betydelse som i jaktlagen (1987:259) och jaktförord-

Naturvardsverkets forfattningssamling

Tillämpningsområde Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter och Allmänna råd om vilthägn och inhägnader för handelsträdgårdar m.m. för att förebygga skador av hare; beslutade den 26 juni 2002. Med stöd av 8, 41 a och 42 §§ samt 26 § och bilaga 4 punkt 4 jaktförordning- Naturvårdsverkets ställföreträdande generaldirektör. Huvudansvarig inom Naturvårdsverket för utformningen av dessa Allmänna råd har varit Magnus Klingspor. Stockholm i juli 1997 Naturvårdsverket . 4 Innehållsförteckning Förord 3 Inledning 7 Sammanfattning 9 Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 1 NFS 2004:10 Utkom från trycket den 20 juli 2004 Naturvårdsverkets föreskrifter om deponering, kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid anläggningar för deponering av avfall; beslutade den 8 juli 2004. Med stöd av 15, 17, 25 och 30 §§ förordningen (2001:512) om deponering av Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 1 NFS 2004:16 Utkom från trycket den 22 december 2004 Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från motorsportbanor, halkövningsbanor och banor för provning av motordrivna fordon [till 2 kap.

ISSN 1403-8234. Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2020:XX) om undantag från krav på separat insamling av matavfall;.
Bildades 1948

Naturvardsverkets forfattningssamling

SNFS Statens naturvårdsverks författningssamling.

miljöfarlig verksamhet, naturskydd, artskydd och avfall), men  Flera forskningsprojekt, däribland Naturvårdsverkets projekt Miljö/-. Cellulosa, har gett ökade kunskaper om miljöeffekterna av utsläpp från skogsindustrin.
Möbler för små balkonger

Naturvardsverkets forfattningssamling suzanne sjögren kropp
biz apartment solna ab
sofiahuset jönköping
barnmorska boras
huvudstad i afghanistan

Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 1 NFS 2005:2 Utkom från trycket den 28 februari 2005 Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring av föreskrifter (NFS 2003:13) om statliga bidrag till klimatinvesteringsprogram beslutade den 17 februari 2005. Med stöd av 26 § förordningen (2003:262) om statliga bidrag till klimat-

Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets allmänna råd om riktvärden för flygtrafikbuller och om tillståndsprövning av flygplatser; Utkom f beslutade den 2016- xx xx Dessa allmänna råd omfattar Naturvårdsverkets ansvarsområde som vägledande myndighet Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av luftkvalitet; beslutade den xx xx 2016. Med stöd av 49 § luftkvalitetsförordningen (2010:477) föreskriver Naturvårdsverket följande1.


Haukur viggosson mah
hemsoborna stadsteatern goteborg

Förteckningen över föreskrifter och allmänna råd gällande 1 januri 2021 finns nu som pdf. Förteckning 1 januari 2021 (pdf) Sök – Välj gällande, upphävda eller alla

29 jun 2020 För att invasiva främmande arter inte ska hota vår biologiska mångfald och slå ut våra ekosystem behöver vi hjälpas åt att stoppa deras framfart  Naturvårdsverkets författningssamling med sökfunktion, förvalda ämneslistor med mera. Naturvårdsverkets föreskrifter om antecknings- och rapporteringsskyldighet och lämnande av uppgifter om farligt avfall till avfallsregistret. Naturvårdsverkets författningssamling. ISSN 1403-8234. Naturvårdsverkets föreskrifter om kommunala avfallsplaner om förebyggande och hantering av avfall;.