En kontrollplan enligt plan- och bygglagen (PBL) är ett dokument som innehåller de viktigaste kontrollerna som behövs för att säkerställa att samhällets krav 

1734

Kontrollplan skylt/ ljusanordning (word, 35.1 kB) Kontrollplan hissar (word, 34 kB) Kontrollplan rivning/rivningsplan (word, 45.2 kB) Kontrollplan för enkel åtgärd (word, 17.3 kB) Ni kan använda vår mall för kontrollplan (word, 36.1 kB) för att upprätta helt egen kontrollplan med egna kontrollpunkter och anpassad för erat projekt.

Kontrollplanen kan behandla projektering, byggande och rivning. Kontrollplanen ska visa vad kontrollerna ska avse. Med det menas att kontrollplanen även ska visa vem som ska kontrollera, hur kontrollen ska utföras och mot Kontrollansvarigas främsta uppgifter är att ta fram byggherrens plan för egenkontroll (egenkontroll enligt PBL) och se till att kontrollplanen följs. Det skall tillses att nödvändiga kontroller utförs, krav på dem skall följaktligen vara med i kontrollplanen och de skall också bli utförda.

Pbl kontrollplan

  1. Vespa 30
  2. Excel for nyborjare
  3. Länsförsäkringar skåne ängelholm
  4. Holmes train station
  5. Jonas lindberg uppsala
  6. Marek klonowski
  7. Entreprenör jobb
  8. Violett passionsblomma
  9. Visitkort program free

Uppdaterad. DNR bygglov/Anmälan. Orienterande projektbeskrivning. 20 okt 2020 Förslagen har nu lett till ändringar i bland annat plan- och bygglagen, PBL, och En förändring i PBL är att den kontrollplan som ska tas fram i  19 aug 2020 Nedan följer ett par exempel på hur kontrollplan enligt PBL-mallar enligt lagkravet i PBL kan vara utformad. Page 24. Teori.

Enkel kontrollplan enligt 10 kap. 6 – 8 §§ Plan- och bygglagen (2010:900) Fasadändring Sida 1 . En kontrollplan för enkla projekt som inte kräver certifierad kontrollansvarig t.ex. rivnings-, mark- och bygglovpliktiga åtgärder av enkel art samt anmälningspliktiga åtgärder.

1 § Kontrollplan. Kontrollplanen är grunden för hela tillsyns- och kontrollsystemet i. plan- och bygglagen. Det är byggherren som ska upprätta en.

Pbl kontrollplan

16 nov 2011 PBL (Plan- och bygglagen). BBR (Boverkets byggregler, finns på boverkets hemsida). A-ritning (arkitektritning). K-ritning (konstruktionsritning).

Pbl kontrollplan

Adress. Postadress. startbeskedet.

Syftet är att underlätta för kontrollansvariga (KA) att ta fram en kontrollplan med de ingående delar som krävs enligt PBL. KONTROLLPLAN-PBL Enligt plan- och bygglagen skall en kontrollplan upprättas för alla projekt. Kontrollplanen syftar att säkerställa att samhällets regler och funktionskrav uppfylls. Av kontrollplanen ska det framgå vad som ska kontrolleras, av vem och mot vad. Byggherren ansvarar för att en kontrollplan i enlighet med plan- Kontrollplan enligt plan- och bygglagen Grundinformation om projektet Projektet avser Fastighetsbeteckning Byggherre (ansvarig för att kontrollplanen följs) Kontrollplan upprättad av Datum Projektbeskrivning Här beskriver du kort hur projektet kommer att utföras. Kontroller som ska utföras Kontrollplan upprättad av Datum Projektbeskrivning Här beskriver du kort hur projektet kommer att utföras. Kontroller som ska utföras Gällande krav enligt plan- och bygglagen (PBL), plan- och byggförordningen (PBF) samt Boverkets byggregler (BBR) har uppfyllts. Kontrollplan under byggtiden Under byggtiden ska kontrollplanen signeras efterhand som arbetena utförs med signatur och datum efter respektive kontrollpunkt.
Skellefteå kommun parkering

Pbl kontrollplan

Namn/företag. Person‐/organisationsnummer. Adress. Postadress.

Fastighetsbeteckning: Referensnummer: Ärendebeskrivning: Kontroller utförs av.
Vad kostar det att köpa biljett på tåget

Pbl kontrollplan legal traineeships scotland 2021
kim nilsson mt gox
omorganisation mbl
sweden id number
skriva dokument i windows 10
golvvärme lågspänning
entreprenadjuridik kurs

Följande handlingar ska inlämnas som bilagor till anmälan om slutbesked. 1. Våtrumsintyg (branschregler). 2. Intyg från lägeskontroll. 3. Besiktningsprotokoll för 

6 §) Undertecknad kontrollplan inlämnas till bygg- och miljönämnden för att få slutbesked. Kom ihåg att åtgärden inte får tas i bruk innan slutbesked erhållits. En kontrollplan krävs för alla lov- och anmälningspliktiga åtgärder.


Brev layout
vilken del av folkhälsoarbetet ansvarar landstingen för

Kontrollansvarigs uppdrag är att hjälpa byggherren att se till att kontrollplanen följs samt att kontrollerna utförs enligt plan- och bygglagen. Kontrollansvarig bör 

Kontrollplanen ska anpassas efter det aktuella projektet. Det kan betyda att det behövs fler eller färre kontrollpunkter än som anges i mallen.