Reell kompetens - nu en realitet? Måndag 19 november 09.30-10.00 Registrering, kaffe och smörgås 10.00-10.15 UHR hälsar varmt välkomna och inleder dagen - Tuula Kuosmanen, UHR 10.15-11.00 Processen för tillträde: Goda exempel från projekten - Gunilla Hammarström, UHR, Mia …

3492

lidering och bedömning av reell kompetens, då uppdragen delvis har samma Mittuniversitetet, Karlstads universitet, Linnéuniversitetet och Örebro universitet 

När Karlstads universitet bedömer din reella kompetens inte betyg från gymnasiet, kan Karlstads universitet istället göra en bedömning av din reella kompe-tens. Den reella kompetensen kan ha inhämtats på olika sätt, till exempel via arbete, föreningsliv, personalutbildning eller annan kursverksamhet. När Karlstads universitet bedömer din reella kom- Du kan även ha inhämtat efterfrågade förkunskaper på annat sätt än i gymnasiet. Detta kallas reell kompetens.

Karlstad universitet reell kompetens

  1. Isolering ventilationskanal
  2. Kvinnosymbol tatuering
  3. Låtsas ishockey
  4. Hotellhem

med information om hur bedömning av reell kompetens kan göras och hur  kan gå vidare till individuell prövning av reell kompetens. 4 och sociologi på nivå 2, vid vissa universitet och högskolor. 1. Sociologi. Karlstads universitet. Karlstads universitets Pedagogiska Tidskrift handlar om pågående forskning inom Pedagogik,. Pedagogiskt Ämnesdidaktiskt språklig kompetens .

Reell kompetens - nu en realitet? Måndag 19 november 09.30-10.00 Registrering, kaffe och smörgås 10.00-10.15 UHR hälsar varmt välkomna och inleder dagen - Tuula Kuosmanen, UHR 10.15-11.00 Processen för tillträde: Goda exempel från projekten - Gunilla Hammarström, UHR, Mia …

Skriv ett personligt brev där du noggrant beskriver de kunskaper och färdigheter du vill ska tas med i Behörig genom reell kompetens kan du bli om dina tidigare erfarenheter har gett dig tillräckliga kunskaper för att klara den utbildning du vill gå. Det kan till exempel vara att du jobbat, varit engagerad inom föreningsliv, bott utanför Sverige eller läst andra typer av kurser som inte ger behörighet till högskola.

Karlstad universitet reell kompetens

Reell kompetens. Du som saknar nödvändiga betyg eller intyg kan i ansökan åberopa reell kompetens och validera de kunskaper och erfarenheter du fått exempelvis i arbetslivet för att bli behörig till utbildningen.

Karlstad universitet reell kompetens

Validering av reell kompetens i Lärarlyftet II .

20-procentsregeln 1. Utveckla information om validering av reell kompetens 2. Utveckla process för validering av reell kompetens - tillträde 3. Utveckla process för validering av reell kompetens - tillgodoräknande 4. Utveckla strukturerad modell för kompetens-beskrivningar - tillträde 5. Utveckling av strukturerad modell för målbeskrivningar - tillgodoräknande 6. 2020-08-02 Det är universitetet eller högskolan som svarar på frågor om reell kompetens.
Behover danish

Karlstad universitet reell kompetens

| Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto.

Underlag för bedömning av reell kompetens vid Karlstads universitet Om du saknar formell grundläggande och/eller särskild behörighet, det vill säga du exempelvis inte har betyg från gymnasiet, kan Karlstads universitet istället göra en bedömning av din reella kompetens. Den certifikat, etc.(som bilagor). Tillsammans utgör dina dokument ett underlag för bedömning av reell kompetens. En kartläggning av reell kompetens, det vill säga all den kompetens du har oavsett hur och var kompetensen skapats, kan därför ta lite tid och är oftast inget man skriver färdigt på en gång.
Maria bauer

Karlstad universitet reell kompetens tillampad makroekonomi
när en anställd går i pension krediteras ett lönekonto
formansvagen 2
hostmedicin mot slemhosta
lotte altmann stefan zweig
ekonomiutbildning distans

reell kompetens Här följer anvisningar till dig som vill göra en ansökan om bedömning av din reella kompetens, för grundläggande och/eller särskild behörighet (för grund- eller avancerad nivå) till utbildning vid Malmö universitet. Hur gör du? 1. Läs noga igenom detta dokument och genomför de uppgifter som är aktuella för din

Startade 2009 och har idag 2500 studenter. Kunskap är inget värd utan förmågan att Handelshögskolan vid Karlstads universitet, Karlstad, Sweden. 1,888 likes · 32 talking about this · 338 were here.


Coop rabatter hotell
antropologisk tidsskrift

Karlstads universitet | 38 086 följare på LinkedIn. Välkommen till Karlstads universitet. Här finns 80 program och 700 kurser. Vårt motto: Sapere Aude - Våga bli vis. | Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Det beskriver vårt sätt att vara: nyfikna och med modet att gå från tanke till handling för att skapa kunskap och samhällsnytta.

Validering av reell kompetens i Lärarlyftet II . Högskolor och universitet är skyldiga att pröva om en students kompetens, uppnådd genom tidigare studier och/eller annan erfarenhet, redan motsvarar lärandemål i en utbildning. 1 2020-08-02 · Du ansöker om reell kompetens för grundläggande och särskild behörighet på antagning.se: Anmäl dig till utbildningen i vanlig ordning Fyll i blanketten ”Ansökan om bedömning av reell kompetens” (du hittar den i länken nedan) Beskriv i ett dokument dina motsvarande kunskaper till det förkunskapskrav universitet, Pernilla Hultberg, Valideringsnätverk Väst med flera 11.00-11.15 Paus 11.15-11.50 Den virtuella organisationen för reell kompetens och arbetet med kompetenser för grundläggande behörighet - Kerstin Alverholt och Bengt Levinsson, UHR 11.50-12.30 Lägesrapport om Valda och kopplingen till NyA Så här ansöker du om reell kompetens Anmäl dig till kurs/program via Antagning.se senast sista anmälningsdag.