Kursplan för kurser med start mellan 2014-09-01 och 2014-11-09. Kursplan för kurser med start mellan 2014-11-10 och 2015-08-30. Kursplan för kurser med start mellan 2015-08-31 och 2016-08-28. Kursplan för kurser med start mellan 2016-08-29 och 2017-08-27. Kursplan för kurser med start mellan 2017-08-28 och 2018-01-14.

2338

Hos oss finns ett brett utbud av utbildningar, undervisning på campus eller distans. I alla våra program på grundnivå ingår verksamhetsförlagd utbildning.

Litteraturlista. SASA16 Gender, Social Change and Modernity in Sweden/Scandinavia (7,5 hp) Schema. Kursplan. Litteraturlista.

Schema statsvetenskap lund

  1. God kommunikation i parforhold
  2. Logistri fastighets ab aktie
  3. Johan lange aston villa

Politik gäller alla frågor som har med samhällets organisation och styrelse att göra. Statsvetenskapliga institutionen. Vi som undervisar dagens studenter är aktiva forskare inom statsvetenskapens olika delområden. Vårt gemensamma grunduppdrag är att analysera den politiska maktens villkor och förutsättningarna för fungerande demokratiska institutioner. Statsvetarprogrammet passar dig som vill ha en bred samhällsvetenskaplig utbildning med möjlighet till jobb inom både offentliga och privata organisationer.

Litteraturlista för Statsvetenskap I (SVS001), VT2021 Delkurs 1: Politisk teori , 7.5 hp Beckman, Ludvig et al (red.) (2009). Texter i samtida politisk teori.

Statsvetenskap handlar om politik, makt och demokrati. Hur bedrivs politik och hur fördelas och omfördelas makt? Vår profil fokuserar på krishantering och  Statsvetenskap C, 30 hp Huvudområden och successiv fördjupning: Statsvetenskap: Grundnivå, har minst 60 hp Lund : Studentlitteratur : 2009 : 165 s. : Sanne, Marika (senaste upplagan) Skrivråd för statsvetare.

Schema statsvetenskap lund

Undervisar för närvarande i underrättelseanalys och statsvetenskap vid statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet. Har även utformat och är huvudlärare på en uppdragsutbildning i metod och uppsatsarbete för yrkesverksamma officerare.

Schema statsvetenskap lund

Statsvetenskapliga institutionen tillhör Samhällsvetenskapliga fakulteten Kursen består av tre delkurser som beskrivs nedan och läses på plats i Lund. Alla studenter läser följande delkurser: Delkurs 1: Statsvetenskaplig introduktion (7,5 hp) Delkursen inleds med en presentation av statsvetenskapen som det vetenskapliga studiet av politik.

Du kan skriva in flera sökord separerade med mellanslag.
Vad är kognitiv stress

Schema statsvetenskap lund

I samråd med examinator väljer studenten en av följande böcker: Bob, Clifford I programmet varvas föreläsningar med seminarier och praktiska uppgifter. Du får arbeta med projekt och lära dig projektledning och öva på att beskriva och förmedla mode, uttryck och trender till andra genom att till exempel skriva för olika målgrupper. I slutet av programmet skriver du ett examensarbete. Undervisar för närvarande i underrättelseanalys och statsvetenskap vid statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet. Har även utformat och är huvudlärare på en uppdragsutbildning i metod och uppsatsarbete för yrkesverksamma officerare.

Mitt primära forskningsområde rör EU:s roll i Israel-Palestinakonflikten. Jag har skrivit fyra böcker om ämnet, varav de senaste är EU Diplomacy and the Israeli-Arab Conflict, 1967–2019 (Edinburgh University Press, forthcoming, Aug 2020) och The EU and the Israeli-Palestinian conflict 1971-2013: In Pursuit of a Just Peace (Lanham, Lexington Books: 2015).
Vad är ketoner

Schema statsvetenskap lund djur horn inredning
borgvallaskolan nacka
hundfrisör göteborg pris
tyreotoxikos 1177
pajala hasse grön
siversima mmwave

De sociala rättigheternas vara eller icke vara är en aktuell fråga. Den svenska välfärdsstaten har givit medborgarna utökade sociala rättigheter och 1994 trädde Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade i kraft, som reglerar en rad

Statsvetenskapliga institutionen. Vi som undervisar dagens studenter är aktiva forskare inom statsvetenskapens olika delområden. Vårt gemensamma grunduppdrag är att analysera den politiska maktens villkor och förutsättningarna för fungerande demokratiska institutioner.


95 oktan pris
gymnasium göteborg teknik

Professor i statsvetenskap med inriktning mot jämförande politik Lunds universitet, Statsvetenskapliga institutionen Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund…

Kursen ger en introduktion till det vetenskapliga studiet av politik. Som student får du kunskap om centrala statsvetenskapliga problemställningar, teorier, metoder och forskningsresultat i studiet av politiska förhållanden. Kursen består av tre delkurser som beskrivs nedan och läses på plats i Lund. Alla studenter läser följande delkurser: Delkurs 1: Statsvetenskaplig introduktion (7 Programmets innehåll. I en filosofie masterexamen i statsvetenskap ska det ingå minst 30 hp i statsvetenskapliga kurser på avancerad nivå, 15 hp i statsvetenskaplig metodologi på avancerad nivå, samt ett examensarbete i statsvetenskap om 30 hp. Sammanlagt 45 hp, varav minst 15 hp på avancerad nivå, kan läsas i andra ämnen, eller utgöras av praktik eller utlandsstudier.