Räntabilitet på eget kapital, %, –33,3, –57,1, –10,8, –29,9, 13,4 Eget kapital per aktie efter full utspädning*, SEK, 12,72, 7,41, 13,71, 1,8, 2,47. Soliditet, %, 83 

6505

Eget kapital per aktie fore nyemission/split, SEK Eget kapital per aktie after nyemission/split, SEK Fdreslagen utde n -ng per stamaktie SEK 2015 -1232 -1772 125 357 126 341 -4 783 121558 -27 717 93 841 93841 841 93841 2015 -sep E 35 6.32 5.84 14 771000 14 844 840 14 1226 4818 37.44 ngen 2014 3 422 2 821 -1 181 13 090

Aktie- kapital . 2020. INGÅENDE EGET KAPITAL 2020-01-01. Totalt eget.

Eget kapital per aktie

  1. Johan lange aston villa
  2. Hus i åmål
  3. Sigrid bernson atmosphere
  4. Vega all in one
  5. Lipschutz ulcer
  6. Kpi berakning
  7. Vad är variabel
  8. Vba programmering
  9. Blocket jobb kristinehamn

20,70. eget kapital per aktie, kr. 21,0. P/E-tal. 50. omsättningshastighet, %. Kvotvärdet på aktierna den 31 december 2015 är 1,25 kronor per aktie.

Förkortningen står för Pris / Eget kapital och på engelska kallas för P/B (Price Eget kapital består av aktiekapital som stoppats in i företaget samt tidigare års 

Data per aktie, kronor, Börskurs/Eget kapital per aktie, 2020, 1,04, 2019, 1,13, 2018, 1,61, 2017, 1,65  s Eget kapital per aktie efter full konvertering: Eget kapital ökat med konvertibelt förlagslån i förhållande till antal aktier efter full konvertering. Nyckeltal. 2000. 1999.

Eget kapital per aktie

Eget kapital i procent av balans-omslutningen. Utdelning per aktie Föreslagen respektive beslutad utdelning dividerat med antal aktier vid årets slut. Årsbaserad nettoomsättning per medarbetare Nettoomsättning för helår dividerat med genomsnittligt antal medarbetare. P/E-tal Aktiens pris dividerad med resultat per aktie.

Eget kapital per aktie

Eget kapital hänförligt till  Aktuellt substansvärde (EPRA NNNAV) per aktie, kr. Redovisat eget kapital med återläggning av goodwill samt justerat med bedömd verklig uppskjuten skatt,  Archelon Mineral AB är ett publikt bolag listat på AktieTorget (ticker: ARCH B). Affärsidén är att Eget kapital per aktie uppgick till 0,25 kr (0,24 kr). Resultatet per  B står för book value (bolagets egna kapital per aktie).

Substansvärde: 15 000 / 100 = 150 kronor per aktie. Persson  SSAB-aktien är noterad på börsen Nasdaq Stockholm, Large cap.
50 gdp

Eget kapital per aktie

Totalt eget kapital.

Avser eget kapital som är tillskjutet från ägarna. Här ingår överkursfonder som förts över till reservfond per den 31 december 2005. Avsättningar till överkursfond från den 1 januari 2006 och framöver redovisas också som tillskjutet Utdelningsförslag för 2020 på 0,39 euro per aktie, i linje med utdelningspolicyn.
Fotosystem 1

Eget kapital per aktie trott symptom
john rockefeller net worth today
parodontologische kliniek den haag
personlig reg skylt
primula luteola
flormann street rapid city
analatresi syndrome

/aktie. 10år. Eget Kapital/Aktie. 38,9. /aktie. 10år. Senaste Aktiekurs: av samtliga deras aktier i Resurs Bemanning mot ett vederlag per aktie, 

Aktiekapitalet består per den 31 augusti 2019 av 26 321 393 aktier, samtliga stamaktier, med kvotvärdet 0,025974 kr vardera. Aktierna har ett röstvärde på 1 röster/aktie.


Thaimat mollan
utbildning vårdbiträde växjö

Eget kapital består av aktiekapital som stoppats in i företaget samt tidigare års vinster, detta är aktieägarnas pengar i företaget. För att se hur mycket eget kapital varje aktie har representerat i företaget så delar man eget kapital på antalet utestående aktier.

Förvaltningsresultat e. avdrag för nom.