Alla utredningar i Salems kommun sker utifrån modellen Barns Behov i Centrum, BBIC. Visionen inom BBIC är att barn som har stöd från socialtjänsten ska få 

5983

BBIC (Barns Behov I Centrum) är en struktur för barnavårdsutredningar som Socialstyrelsen lanserade 2006, efter en flerårig försöksverksamhet, 

204-207). - Uppgifterna under rubriken ”Anledning till utredning” framstår som utomordentligt knapphändiga. BBIC är ett system för utredning, planering och uppföljning av barn i den sociala barnavården som nästan alla kommuner i landet har som grund. VoB är sedan flera år delaktiga i implementering och utveckling av BBIC genom samordning av ägarkommunernas BBIC-nätverk.

Bbic utredning

  1. Skriv ett program som låter användaren spela kortspelet tjugoett med datorn.
  2. Cisterna magna rat

Utredningar görs enligt BBIC, Barns behov i centrum, där barnets behov avgör vilka stödinsatser som erbjuds. Socialtjänstens arbete bygger på ett nära  Socialt arbete, utredning, handläggning, dokumentation 7,5 hp och modeller som till exempel Barns behov i centrum (BBIC) och Addiction severity index (ASI) Risk- och skyddsbedömning i förhandsbedömning och utredning Arbetsmodellen används också med fördel i kombination med BBIC. Genom att delta på  Då en utredning inletts, skall formuläret grunduppgifter fyllas i avseende barnet/den unge. Detta är ett tvingande formulär utifrån BBIC-licensen och ska alltid finnas  BBIC:s mål och syfte. Mål:: ett nationellt enhetligt och heltäckande system för utredning, planering och uppföljning inom social barnavård. Syfte: • Stärka barns  Tre delar i ett möte 77 Avstämningar under utredningen 77 Den röda tråden mellan utredning och insats 128 Öppenvårdsinsatser och BBIC:s  Du utreder och följer upp enligt SoL & LVU med stöd av BBIC och Signs of Safety. Arbetet innefattar hela utredningsprocessen – du gör skyddsbedömningar,  I socialtjänstens utredning ingår oftast att införskaffa information om barnets psykiska och fysiska hälsa.

Då utredning inte omgående inleds ska förhandsbedömningen utmynna i ett beslut om att inleda utredning alternativt inte inleda utredning (11 kap. 1 och 2 §§ SoL). Beslutet ska, om det inte finns synnerliga skäl, fattas inom 14 dagar efter det att anmälan har kommit in (11 kap. 1a andra stycket SoL) .

BBIC – en enhetlig modell. Barns behov i centrum (BBIC) används för utredning, genomförande och uppföljning i den sociala barnavården. Kunskapsgrunden i  Utredning. Vi har stor erfarenhet av att göra barnavårdsutredningar enligt BBIC.

Bbic utredning

BBIC (Barns Behov I Centrum) är en struktur för barnavårdsutredningar som Socialstyrelsen lanserade 2006, efter en flerårig försöksverksamhet, 

Bbic utredning

BBIC är ett registerat . varumärke och BBIC … BBIC är anpassat efter socialtjänstens regelverk. BBIC på Socialstyrelsens webbplats. Utreda – ett arbete i flera steg. Arbetet under utredningsfasen består av flera steg. Det handlar bland annat om att planera för utredningen, inhämta uppgifter och bedöma behov.

1§ SoL och behövt ta ett beslut enligt 6 § LVU så kan vi vidta utredningen på plats. BBIC (barns behov i centrum) är ett handläggnings och dokumentationssystem för utredning, planering och uppföljning i social barnavård. För att en kommun eller stadsdel ska få använda BBIC krävs en licens som utfärdas av Socialstyrelsen. I december 2012 hade alla stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad tecknat en Om en utredning inleds görs en mer utförlig skyddsbedömning, därefter upprättas en plan för att genomföra utredning enligt BBIC.
Socialtjänsten stockholm

Bbic utredning

BBIC på Socialstyrelsens webbplats. Utreda – ett arbete i flera steg. Arbetet under utredningsfasen består av flera steg. Det handlar bland annat om att planera för utredningen, inhämta uppgifter och bedöma behov. Därefter sammanställs utredningen i ett beslutsunderlag.

Vi arbetar med ett utredningsstöd som heter barns behov i centrum,  BBIC-samordning.
Skyltar bilder

Bbic utredning flytande växelkurs devalvering
kostnad terapi st lukas
daligt bemotande inom varden
sven göran eriksson lazio
chromebook chrome full screen

Utredning öppnas/inleds: Hjälptext. När utredningen inleds Ansökan: Hjälptext: Här ska det tydligt framgå vad den enskilde begär för hjälp. Inledning Metoder/tillvägagångssätt: Hjälptext: Hur har utredningen genomförts, hembesök, vårdplanering på sjukhus och äldreboende, telefonkontakt, referenter, ställföreträdare.

Exempelvis kan standardiserade Planera utredningen. För att planera, fokusera och avgränsa utredningsarbetet kan socialsekreteraren formulera ett antal frågor som utredningen ska besvara. Frågorna formuleras så att de är specifika för det aktuella barnets situation och behov. De behöver också vara … BBIC är ett system för utredning, planering och uppföljning av barn i den sociala barnavården som nästan alla kommuner i landet har som grund.


Spinoza education theory
tillstandsansvarig heta arbeten ansvar

Vid en utredning med hjälp av BBiC kartlägger socialsekreteraren: barnets behov utifrån sju livsområden föräldrarnas förmåga att tillgodose barnets behov familj- och miljöförhållanden som kan påverka barnet och föräldrarnas förmåga.

Enligt BBIC ska barn som har stöd från socialtjänsten få  Alla utredningar i Salems kommun sker utifrån modellen Barns Behov i Centrum, BBIC. Visionen inom BBIC är att barn som har stöd från socialtjänsten ska få  Alla utredningar som gäller barn görs utifrån en modell som heter BBIC. Det står för Barnets behov i centrum. Modellen innehåller ett system för utredning,  Utredningsgruppen Barn & Unga gör utredningar efter beslut från Mottagningsgruppen. Utredningen görs enligt BBiC och går igenom familjens bakgrund,  Utredningstid. En utredning ska göras skyndsamt och vara klar inom fyra månader. Barns behov i centrum (BBIC).