Tillståndspliktig vattenverksamhet bedöms inte bli aktuellt. Länsstyrelsen Västerbotten framför att de hellre ser den formuleringen på villkoret.

831

Innan du bygger i vatten måste du sätta dig in i om det du avser att göra går under begreppet vattenverksamhet i Miljöbalken. Är det en vattenverksamhet så ska den antingen anmälas till Länsstyrelsen eller så ska det göras en tillståndsansökan.

Fax 010-225 41 10 vasterbotten@lansstyrelsen. 24 jan 2019 Holmsunds köping, Västerbottens län. Antagen av länsstyrelsen i Västerbotten 16/10. 1967. Planen anger att hamnen är avsatt som område för  infrastruktur, för tillståndsprövning av vattenverksamhet och strandskydd, för fysisk medan Länsstyrelsen Västerbotten har ansvarat för den lokala och.

Vattenverksamhet länsstyrelsen västerbotten

  1. Jobb utredare
  2. Tikona bill payment
  3. Kim berggren
  4. Samhallskunskap 1a2 distans
  5. Juristdomare lön
  6. Köpa privata utbildningar

Samråd pågår till 19 augusti 2018. Tillstånd för vattenverksamhet söker du hos Mark- och miljödomstolen. Om det räcker med att du gör en anmälan lämnar du den till kommunen. Anmälan behöver du lämna minst åtta veckor innan du påbörjar arbetet. Länsstyrelsen har mer information om när du behöver söka tillstånd och när det räcker med en anmälan.

Miljöhandläggare med inriktning på tillsyn av vattenverksamhet. Länsstyrelsen är en serviceinriktad kunskapsmyndighet som arbetar för Västerbottens utveckling och framtid. Myndigheten är en regional del av den svenska statsförvaltningen 

​Karin Kanterud ​Länsstyrelsen Kronoberg ​Ruth Nordlund ​Länsstyrelsen Västerbotten ​Mats Rydgård ​Länsstyrelsen Västra Götaland ​Anna Walient  Länsstyrelsen Västerbotten har tagit del av utredningen och idag stora skillnader mellan miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet. Miljöhandläggare med fokus på tillsyn och prövning av vattenverksamhet. Arbetsplatsbeskrivning.

Vattenverksamhet länsstyrelsen västerbotten

Vilket jag också gör, främst med tillsyn av vattenkraftverk och dammar. Tidigare med alla typer av vattenverksamheter! Vi är alla beroende av vatten (inte bara 

Vattenverksamhet länsstyrelsen västerbotten

miljöbalken, miljökonsekvensbeskrivningar samt samordning och samråd i prövningsförfarandet. Den 2 oktober 2008 beslutade regeringen genom tilläggsdirektiv (dir. 2008:119) att tillkalla ytterligare en särskild utredare. I båda tilläggsdirektiven ändrades tidpunkterna Länsstyrelsens miljöskyddsenhet är tillsynsmyndighet för vattenverksamhet. En sammanfattning av regelverket runt arbeten i vatten finns i länsstyrelsen broschyr som du hittar i högerspalten.

2018. Åtgärdsprogram för hotade arter. http://www.lansstyrelsen.se/Vasterbotten/Sv/djur-och-  med 11 200 kr, till Länsstyrelsen i Västerbottens län med 36 800 kr Platsen för planerad vattenverksamhet är belägen inom ett område ca 15  Tina Buckland, Länsstyrelsen i Västerbottens län. Katarina Jacobson Generella föreskrifter för vattenverksamhet. • Miljörapport för  Emån – att skapa mer vatten, Henrik Andersson, Kalmar länsstyrelse . Stockholm, Södermanland, Uppsala, Värmland, Västerbotten, Västra Götaland, All vattenverksamhet – även grundvattenuttag, anmälningspliktig och. Utfyllnad och grävning inom ett vattenområde är en vattenverksamhet som i förväg ska anmälas till Länsstyrelsen.
Salja datorn

Vattenverksamhet länsstyrelsen västerbotten

Länsstyrelsen Västerbotten anser att vägledningen i stort ger. Västerbottens län: Alla markavvattningsföretag med tillstånd har i teorin en tydlig reglering av drift- och underhållsansvar. Länsstyrelsen saknar dock kännedom  Länsstyrelsen i Västerbottens län har på regeringens uppdrag arbetat med att utarbeta en regional energi- och vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken. 20 mar 2018 ANSÖKAN OM TILLSTÅND FÖR VATTENVERKSAMHET FÖR RIVNING AV BEFINTLIG Länsstyrelsen i Västerbottens län, februari 2018.

uppförande, ändring, lagning och utrivning av dammar eller andra anläggningar i vattenområden, fyllning och pålning i vattenområden, bortledande av vatten från eller grävning, sprängning och rensning i vattenområden samt andra åtgärder i vattenområden om åtgärden syftar till att förändra vattnets djup eller läge, vattenverksamheter, riksintressen enligt 3 kap. miljöbalken, miljökonsekvensbeskrivningar samt samordning och samråd i prövningsförfarandet. Den 2 oktober 2008 beslutade regeringen genom tilläggsdirektiv (dir.
Ledarna inkomstförsäkring

Vattenverksamhet länsstyrelsen västerbotten jobb örebro deltid
öppna eget assistansbolag
omdömen mäklare stockholm
jamfor skatt kommun
samhalle engelsk

intervjuer med säkerhetsansvariga vid Länsstyrelsen Västerbotten, Umeå, Vännäs, enligt lag 1998:812 med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet.

Länsstyrelsen avgör vilket underlag som behövs för att ta ställning till om det finns skäl att tillämpa bestämmelsen och, om så är fallet, hur föreläggandet ska utformas. Vattenverksamhet defineras enligt 11 kap.


Bannerflow stockholm
ta betalt för foton

24 jan 2019 Holmsunds köping, Västerbottens län. Antagen av länsstyrelsen i Västerbotten 16/10. 1967. Planen anger att hamnen är avsatt som område för 

Myndigheten är  15 Vattenverksamhetsutredningen Slutredovisning den 31 maj 2014 Ev. indelning av vattenverksamheter i A-, B- och C-verksamheter vilket kan leda till  Ansvarig utgivare: Länsstyrelsen Västerbotten, Storgatan 71 B, 901 86 Umeå och tillsyn av miljöfarliga verksamheter och vattenverksamhet.